Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), lansat în 2014 va fi implementat în Moldova până în anul 2020. Proiectul are un caracter național și este implementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stânga Nistrului.

Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența:

 • de a îmbunătăți capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice

 • de a spori accesul populației din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare adecvate şi accesibile

 • de a spori productivitatea și competitivitatea, de a majora investițiile, de a îmbunătăți accesul la piață

 

Obiectivele Programului sunt realizate prin intermediul a trei Componente:

Componenta I: Reziliența schimbărilor climatice și dezvoltarea lanțului valoric incluziv: Sunt acordate granturi pentru investițiile care vor spori capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, dar și granturi pentru dezvoltarea lanțurilor valorice susținute în cadrul programului în următoarele domenii: apicultura, legumicultura, producerea strugurilor de masa ș.a. Condițiile privind accesarea granturilor le puteți găsi la linkul http://www.ifad.md/services/granturi/.    

Componenta II. Finanțare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților:

Procedura de creditare și condițiile de finanțate pot fi accesate la linkul http://www.ifad.md/services/credits/procedure-of-crediting/.   

Instruiri: În cadrul Programului IFAD VI sunt organizate:

 • cursuri de instruire

 • vizite de studii naționale

 • vizite de studii internaționale ș.a.

Mai multe detalii cu privire la seminarele de instruire le găsiți la următorul link http://www.ifad.md/services/konsulitirovanie-i-tehnicheskaja-podderzhka/instruktazh-po-voprosam-kreditovanija/

Componenta III. Dezvoltarea infrastructurii economice pentru reziliență rurală și creștere

Scopul acestei componente sunt oferite granturi pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investițiilor şi majorarea  veniturilor din activitatea economică din spațiul rural prin dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic. Granturi disponibile: http://www.ifad.md/services/granturi/granturi_infrastructura/.     

Creditarea prin intermediari a AEÎ

În cadrul Programului IFAD VI, finanțarea AEI va fi efectuata prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante (IFP), ce vor avea rolul de instituție financiara angro, iar Asociațiile de Economii si Împrumut vor îndeplini rolul de instituție financiara retail. Împrumuturile vor fi acordate membrilor AEÎ în conformitate cu condițiile de finanțare stabilite în cadrul Programului IFAD VI, care pot fi accesate la următorul link  http://www.ifad.md/files/filemanager/file/Achizitii/condi_ii_generale_i_termenii_de_acordare_a_creditelor_pentru_membrii_ae..._(1).pdf

Procedura de Accesare a Împrumuturilor de către AEÎ

Procedura de Accesare a Împrumuturilor de către AEÎ

Anexe:

 CREDITARE DIRECTĂ A AEÎ

În cadrul Programului IFAD VI, AEÎ ce dețin licența de categoria B sau C pot solicita aprobarea în calitate de Instituție Financiară Participantă (IFP) - intermediar al mijloacelor împrumutului IFAD, cu condiția ca acestea vor corespunde criteriilor de eligibilitate stabilite pentru Instituțiile de Microfinanțare. Mai jos găsiți criteriile de eligibilitate și cererea de aprobare. 

Anexe: 

 • Criterii de eligibilitate a AEÎ (Creditare directa)

 • Cerere de aprobare

 • Anexa nr 1 Respectarea cerințelor generale

 • Anexa nr 2 Masurile aplicate de CNPF

 • Anexa nr 3 Formular NPF

 • Anexa nr 4 Indicatori financiari