INVITAȚIE

 

Prin prezenta, AEÎ ”Asociația Centrală a AEΔ vă invită să aplicați la serviciile de consultanță la înregistrarea în calitate de operator de date cu caracter personal.

În acest scop au fost elaborate documentele tipizate necesare înregistrării în calitate de operator de date cu caracter personal:

  1. Politica de securitate la prelucrarea datelor cu caracter personal;

  2. Anexa nr. 1 Regulamentul privind supravegherea video;

  3. Anexa nr. 2 Clauza de confidențialitate și de nedivulgare a datelor cu caracter personal;

  4. Anexa nr. 3 Regulamentul privind evidența contabilă și resurselor umane;

  5. Anexa nr. 4 Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență a împrumuturile (cu anexe)

  6. Anexa nr. 5 Clauza tip de consimțământ la prelucrarea datelor cu caracter personal;

  7. Anexa nr. 6 Nomenclatorul tehnicii de calcul, a dispozitivelor de stocare a informației

  8. Dispoziția de aprobare și de numire a persoanei responsabile de politica de securitate la prelucrarea datelor cu caracter personal;

  9. Lista actelor interne ce conțin date cu caracter personal ale AEÎ ajustate la cerințele Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (în continuare CNPDCP).

Documentele tipizate pot fi obținute prin e-mail de la Asociația Centrală sau descărcate de pe forumul Asociației Centrale.

Asociațiile, care au nevoie de asistență la complectarea setului de documente și depunerea lui la Centru Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal pot solicita asistența Asociației Centrale prin expedierea unei cereri de asistență accesînd

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_eS9tqydLUg2wQdHBgdaE4kuVOVLjN_Y4wT-K0IlTXAxngA/viewform

Serviciile vor fi acordate după principiul ”primul venit-primul servit”

 

Cu mult respect,

Victor TROCIN, director AEÎ ”Asociația Centrală a AEΔ

 

Galerie

Anexe