EVENIMENTE RECENTE

Cerințe față de candidați: să dețină Certificat de calificare cu dreptul de activitate în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut pentru funcţia de director executiv eliberat de către CNPF. să corespundă cerințelor Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut. să posede abilităţi de management, organizaţionale, de soluţionare a problemelor, didactice, de comunicare, analitice, de lucru la computer. Funcția de director executiv î

10/04/2018
Invitație

INVITAȚIE   Prin prezenta, AEÎ ”Asociația Centrală a AEΔ vă invită să aplicați la serviciile de consultanță la înregistrarea în calitate de operator de date cu caracter personal. În acest scop au

09/01/2018
O asociaţie, cât un sat...

La sfârşitul lunii decembrie, 2016, membrii acesteia şi-au serbat aniversarea, iar administratorii asociaţiei au ţinut să-i invite într-un cadru mai neformal pe cei mai fideli şi credibili parteneri

DESPRE NOI

Asociaţia Centrală a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (ACAEÎ) a fost fondată la 12 martie 2009 de către 49 de membri şi înregistrată la 24 aprilie 2009. Scopul pentru care a fost creată Asociaţia Centrală este de a contribui la dezvoltarea durabilă a asociaţiilor de economii şi împrumut şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate de către acestea membrilor lor. Asociaţia Centrala îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea asociaţiilor de economii şi împrumut (AEÎ), regulamente aferente, precum şi actele normative din domeniu. Fondatorii Asociaţiei Centrale sunt asociaţiile de economii şi împrumut care au răspuns la iniţiativa grupului format de AEÎ în acest scop. Din numărul total de 124 AEÎ membri, 50 sunt AEÎ cu licenţa de tip B şi 74 AEÎ cu licenţa de tip A.
SERVICIILE NOASTRE

Asociaţia Centrală a AEÎ este instituția specializată în acordarea suportului pentru asociaţiile de economii şi împrumut și susţine dezvoltarea acestui sector. Experienţa vastă din acest domeniu care a fost acumulată datorită respectării standardelor de etică profesională cu utilizarea instrumentelor de comunicare eficientă, asigură un suport profesionist în serviciile de consultanţă pentru AEÎ. Echipa noastră este dispusă să ofere asistenţă atît asociațiilor membri ai Asociaţiei Centrale şi organelor de conducere a lor, cît şi asociațiilor nemembri. Principalele domenii de asistență includ următoarele:

  • NR1
  • suport în obținerea licenței și instalarea programelor computerizate de evidenţă a portofoliului de împrumuturi şi depuneri, evidenţă contabilă - EVIDA și versiuni 1C pentru AEÎ;
  • suport consultativ și instruire pentru administratorii AEÎ privind utilizarea EVIDA (versiunea integrată cu aparatele de casă); suport în menţinerea şi actualizarea programului EVIDA;
  • suport consultativ la identificarea necesităților AEÎ în softuri computerizate (general și specializat) – Windows, MS Office, versiuni soft contabilitate 1C, etc. cu prestarea informației privind furnizorii autorizați de softuri;
  • suport în instalarea programelor, instruire în utilizarea programelor, suport în menținerea şi modernizarea programelor pe perioada post-instalare şi post garanţie a programelor instalate;
  • suport în crearea, menţinerea şi asigurarea veridicității bazelor de date a AEÎ pe serverul Asociaţiei Centrale cu posibilitatea de administrare de către AEÎ a bazelor de date de la distanță în regim on-line;
  • suport şi instruiri în utilizarea programelor computerizate pentru SIM – Sisteme de Management Informațional care asigură menţinerea evidenței şi generarea rapoartelor pentru managementul AEÎ şi organele de stat de supraveghere şi control;
  • suport în instalarea programelor de securitate;
  • suport consultativ în definirea parametrilor optimali a echipamentului necesar pentru AEÎ bazat pe corelația calitate preț; suport în identificarea furnizorilor de echipament calitativ și performant la prețuri rezonabile.

  Responsabil:Vladislav Tretiacov

  Tel: 022 59 54 30, 0 6938 1508, 0674 33 289

  • suport în obținerea licenței și instalarea programelor computerizate de evidenţă a portofoliului de împrumuturi şi depuneri, evidenţă contabilă - EVIDA și versiuni 1C pentru AEÎ;
  • suport consultativ și instruire pentru administratorii AEÎ privind utilizarea EVIDA (versiunea integrată cu aparatele de casă); suport în menţinerea şi actualizarea programului EVIDA;
  • suport consultativ la identificarea necesităților AEÎ în softuri computerizate (general și specializat) – Windows, MS Office, versiuni soft contabilitate 1C, etc. cu prestarea informației privind furnizorii autorizați de softuri;
  • suport în instalarea programelor, instruire în utilizarea programelor, suport în menținerea şi modernizarea programelor pe perioada post-instalare şi post garanţie a programelor instalate;
  • suport în crearea, menţinerea şi asigurarea veridicității bazelor de date a AEÎ pe serverul Asociaţiei Centrale cu posibilitatea de administrare de către AEÎ a bazelor de date de la distanță în regim on-line;
  • suport şi instruiri în utilizarea programelor computerizate pentru SIM – Sisteme de Management Informațional care asigură menţinerea evidenței şi generarea rapoartelor pentru managementul AEÎ şi organele de stat de supraveghere şi control;
  • suport în instalarea programelor de securitate;
  • suport consultativ în definirea parametrilor optimali a echipamentului necesar pentru AEÎ bazat pe corelația calitate preț; suport în identificarea furnizorilor de echipament calitativ și performant la prețuri rezonabile.

  Responsabil:Vladislav Tretiacov

  Tel: 022 59 54 30, 0 6938 1508, 0674 33 289

  • suport în obținerea licenței și instalarea programelor computerizate de evidenţă a portofoliului de împrumuturi şi depuneri, evidenţă contabilă - EVIDA și versiuni 1C pentru AEÎ;
  • suport consultativ și instruire pentru administratorii AEÎ privind utilizarea EVIDA (versiunea integrată cu aparatele de casă); suport în menţinerea şi actualizarea programului EVIDA;
  • suport consultativ la identificarea necesităților AEÎ în softuri computerizate (general și specializat) – Windows, MS Office, versiuni soft contabilitate 1C, etc. cu prestarea informației privind furnizorii autorizați de softuri;
  • suport în instalarea programelor, instruire în utilizarea programelor, suport în menținerea şi modernizarea programelor pe perioada post-instalare şi post garanţie a programelor instalate;
  • suport în crearea, menţinerea şi asigurarea veridicității bazelor de date a AEÎ pe serverul Asociaţiei Centrale cu posibilitatea de administrare de către AEÎ a bazelor de date de la distanță în regim on-line;
  • suport şi instruiri în utilizarea programelor computerizate pentru SIM – Sisteme de Management Informațional care asigură menţinerea evidenței şi generarea rapoartelor pentru managementul AEÎ şi organele de stat de supraveghere şi control;
  • suport în instalarea programelor de securitate;
  • suport consultativ în definirea parametrilor optimali a echipamentului necesar pentru AEÎ bazat pe corelația calitate preț; suport în identificarea furnizorilor de echipament calitativ și performant la prețuri rezonabile.

  Responsabil:Vladislav Tretiacov

  Tel: 022 59 54 30, 0 6938 1508, 0674 33 289

PARTENERII NOȘTRI

NE GĂSIȚI

CONTACTELE NOASTRE

ADRESA

 • MD 2069, Republica Moldova
 • or. Chişinău, str. Ion Creangă 10/5
 • Tel/fax: (+373 22) 59 54 30
 • Email: central@aei.md, raport@aei.md

RECHIZITE BANCARE

 • A.E.I.ASOCIAȚIA CENTRALĂ a A.E.I
 • CONTUL BANCAR pentru Fondul Depunerilor de Economii (FDE);
  Cod IBAN MD36AG000000022511788646
 • CONTUL BANCAR pentru Fondul de Rezerva Instituțională (FRI);
  Cod IBAN MD67AG000000022512041549
 • CONTUL BANCAR pentru cote membru;
  Cod IBAN MD66AG000000022511358493
 • CODUL FISCAL 1009600014775
 • BANCA BC Moldova Agroindbank S.A., or. Chișinău
  CODUL BANCII AGRNMD2X