Asociaţia Centrală a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (ACAEÎ) a fost fondată la 12 martie 2009 de către 49 de membri şi înregistrată la 24 aprilie 2009. Scopul pentru care a fost creată Asociaţia Centrală este de a contribui la dezvoltarea durabilă a asociaţiilor de economii şi împrumut şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate de către acestea membrilor lor. Asociaţia Centrala îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea asociaţiilor de economii şi împrumut (AEÎ), regulamente aferente, precum şi actele normative din domeniu. Fondatorii Asociaţiei Centrale sunt asociaţiile de economii şi împrumut care au răspuns la iniţiativa grupului format de AEÎ în acest scop. Din numărul total de 124 AEÎ membri, 50 sunt AEÎ cu licenţa de tip B şi 74 AEÎ cu licenţa de tip A.

Rapoarte Anuale

Rapoartele Auditorului